Rušení nočního klidu

26.04.2017 |

Číslo jednací: 106 – 12/2017
Datum doručení žádosti dne: 12. 4. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 24. 4. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

K Vámi uvedenému seznamu výjezdů MPB v souvislosti s rušením nočního klidu z restaurace Montenegro na ulici Kotlářská 30 v Brně (dále jen „restaurace“) uvádíme následující:

Rok 2016

 

5. 9.

K tomuto datu MPB neeviduje žádnou událost týkající se rušení nočního klidu v souvislosti s provozem restaurace. 

19. 9.

23:37 hod. oznámení o rušení nočního klidu křikem hostů z restaurační zahrádky.
Hlídka MPB na místě konstatovala klid, bez rušení nočního klidu.

20. 9.

22:33 hod. oznámení o rušení nočního klidu provozem restaurační zahrádky. 
Hlídka MPB na místě konstatovala porušení podmínek stanovených Nařízením č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona tím, že byla restaurační zahrádka v provozu. Přestupek byl vyřešen v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

31. 11.

Ověřeno i datum 30. 11., neboť mohlo dojít k Vašemu pouhému přepsání se v datu, ale ani k jednomu datu MPB neeviduje žádnou událost týkající se rušení nočního klidu v souvislosti s provozem restaurace. 

Rok 2017

 

23. 2.

22:17 hod. oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou z restaurační zahrádky.
Hlídka MPB na místě zjistila rušení nočního klidu. Přestupek byl vyřešen v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

27. 2.

22:27 hod. oznámení o rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou z restaurační zahrádky.
Hlídka MPB na místě zjistila rušení nočního klidu. Přestupek byl vyřešen v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

29. 3.

22:16 hod. oznámení o rušení nočního klidu z restaurační zahrádky.
Hlídka MPB na místě nezjistila protiprávní jednání.

5. 4.

22:20 hod. oznámení o rušení nočního klidu hudbou a hlasitým hovorem hostů z restaurační zahrádky i z provozovny restaurace.
Hlídka MPB na místě nezjistila protiprávní jednání.

8. 4.

22:03 hod. oznámení o rušení nočního klidu z restaurační zahrádky.
Hlídka MPB na místě nezjistila protiprávní jednání.

11. 4.

22:20 hod. oznámení o rušení nočního klidu z restaurační zahrádky.
Hlídka MPB na místě nezjistila protiprávní jednání.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.