Přestupky na ulici Francouzská

04.12.2017 |

Číslo jednací: 106 – 46/2017
Datum doručení žádosti dne: 15. 11. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 28. 11. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Ad 1 a 2

V období od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2017 strážníci MPB na adrese Francouzská 42 v Brně neřešili žádné přestupky. V některých případech nebylo na místě zjištěno přestupkové jednání vůbec, v jiných případech již byla věc v řešení Policie ČR. 

Ad 3

Celkový počet výjezdů hlídek MPB v období od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2017 na adresu Francouzská 42 v Brně byl 19 – z toho 8 ohledně rušení nočního klidu a 11 z jiných důvodů (nalezení psi, únik vody, parkování vozidla, získání informace ohledně krádeže mobilního telefonu a kontakt v rámci projektu Zóna vzájemné pomoci).

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.