Přestupek a sankce

22.12.2017 |

Číslo jednací: 106 – 48/2017
Datum doručení žádosti dne: 13. 12. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 22. 12. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

MPB neeviduje k Vámi uvedeným vozidlům konkrétních registračních značek v uvedených dnech na ulici Klusáčkova v Brně žádný záznam o přestupkovém jednání.

Současně upozorňuji na skutečnost, že i kdyby přestupkové jednání ke konkrétnímu vozidlu bylo evidováno, nebyla by Vám informace o výši uložené pokuty ve spojitosti s konkrétní registrační značkou sdělena a bylo by rozhodnuto o odmítnutí žádosti. MPB musí respektovat ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje MPB zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.  

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.