Parkování na chodníku

22.03.2017 |

Číslo jednací: 106 – 8/2017
Datum doručení žádosti dne: 10. 3. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 20. 3. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

V souladu s obsahem Vaší žádosti uvádíme informace týkající se přestupku parkování na chodníku na ulici Smetanova v Brně:

Uložená, oznámená pokuta MP

Počet

Listopad 2016

12

Prosinec 2016

18

Leden 2017

24

Únor 2017

40

Zaplacená /příjem MP/ pokuta

Počet

Listopad 2016

7

1 600

Prosinec 2016

11

2 800

Leden 2017

11

3 100

Únor 2017

26

6 800

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.