Oznámení

21.12.2017 |

Číslo jednací: 106 – 47/2017
Datum doručení žádosti dne: 4. 12. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 15. 12. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

MPB přijala dne 3. 12. 2017 v 19:21 hod. oznámení o parkování vozidla na chodníku na ulici Prušánecká 11 v Brně, které následně na místě prověřila. MPB zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zákonem. Strážníci MPB se v rámci své směny nacházejí prioritně na stanovištích určených na začátku pracovní směny, a to na základě vyhodnocení stavu místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti. Z důvodu personální kapacity není reálné, aby v jeden okamžik strážníci MPB zabezpečovali bezpečnost a pořádek na celém území města Brna, vždy bude mít některé místo prioritu oproti jinému.

Je-li na tísňovou linku 156 oznámeno podezření ze spáchání protiprávního jednání, jsou po vyhodnocení oznámené situace a podle možností vysláni na místo konkrétní strážníci MPB. Při prověřování oznámení na místě samém strážníci MPB v rozsahu svých zákonných oprávnění jednají samostatně – sami vyhodnocují, zda k protiprávnímu jednání došlo či nikoliv, a na základě toho činí další opatření.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.