Odvoz uhynulých psů

25.07.2017 |

Číslo jednací: 106 – 33/2017
Datum doručení žádosti dne: 10. 7. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 20. 7. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Skupina odchytu MPB, do jejíž působnosti mj. náleží i sběr a svoz uhynulých zvířat určených k asanaci z území statutárního města Brna, dne 25. 8. 2016 zajistila odvoz 3 uhynulých psů z ulice Václavská v Brně, kde byl nahlášen požár. Ze záznamu MPB je patrné, že se jednalo o 3 „malé“ psy, bez konkrétní identifikace. Do působnosti MPB nenáleží zjišťování příčiny úhynu zvířat. MPB pouze uloží uhynulá zvířata do speciálních nádob umístěných v chlazeném kafilerním boxu a následně zajistí v pravidelných intervalech jejich odvoz specializovanou svozovou firmou k odborné likvidaci.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.