Neoprávněné stání vozidel taxi služby

03.02.2017 |

Číslo jednací: 106 – 1/2017
 Datum doručení žádosti dne: 12. 1. 2017
 Informace byla poskytnuta dne: 25. 1. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Vaše oznámení týkající se stání vozidel taxi služby v centrální oblasti města Brna v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, bylo revíru Střed a Jednotce dopravní předáno elektronicky (viz příloha). Ve smyslu Vašeho oznámení byl 1. náměstkem ředitele zadán těmto příslušným útvarům úkol spočívající v opakované kontrolní činnosti na dotčených místech s důrazem na noční směny a víkendy. Cílem tohoto opatření je respektování pravidel silničního provozu ze strany řidičů taxi služby. Strážníci Jednotky dopravní a revíru Střed jsou úkolováni svými nadřízenými na instruktážích vždy před začátkem pracovní směny. K dnešnímu dni bylo strážníky revíru Střed provedeno 35 kontrol a zjištěno 12 přestupků řidičů taxislužby, strážníky Jednotky dopravní bylo provedeno 107 kontrol a zjištěno 18 přestupků řidičů taxi služby.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.