Kopie dokumentu

23.05.2017 |

Číslo jednací: 106 – 15/2017
Datum doručení žádosti dne: 15. 5. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 19. 5. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

příloze naleznete kopii požadovaného dokumentu obsahujícího vyjádření společnosti Motorola Solutions Czech Republic, s. r. o.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.