Hlídka MPB

18.07.2017 |

Číslo jednací: 106 – 27/2017
Datum doručení žádosti dne: 28. 6. 2017
Informace byla poskytnuta dne: 10. 7. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Hlídku MPB prověřující oznámení o rušení nočního klidu přijaté dne 16. 6. 2017 v 22:07 hod., tvořili str. Michal Konečný a str. Jiří Žalkovský. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2017/.