Záznam z kamerového systému MPB rohu Janáčkova divadla ze dne 4. 2. 2016

01.06.2016 |

Číslo jednací: 106 - 22/2016
 Datum doručení žádosti dne:
23. 5. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 31. 5. 2016

Záznam o poskytnutí informace:

Záznam z kamerového systému provozovaného MPB ze dne 4. 2. 2016 z doby mezi 21:00 a 22:00 hod., který je umístěn na rohu brněnských ulic Rooseveltovy a Jezuitské již není k dispozici, požadovaný záznam byl již vymazán.

Nad rámec sděleného uvádíme, že záznamy z kamerového systému MPB obvykle obsahují osobní údaje i blíže neurčených osob či citlivé údaje a MPB musí respektovat ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme osobní údaje policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.