Zaevidování rušení nočního klidu v areálu jednoty Orel dne 28. 5. 2016

14.06.2016 |

Číslo jednací: 106 - 24/2016
 Datum doručení žádosti dne:
6. 6. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 14. 6. 2016

Záznam o poskytnutí informace:

Vaše oznámení ze dne 28. 5. 2016 bylo hlídkou MPB prověřeno, potvrzeno a zjištění z areálu jednoty Orel po 22. hodině zaevidováno pod č.j. MP-00227/06P-16 a dne 31. 5. 2016 pod zn. e-spisové pošty MPB/010507/2016/TABOR/KUB předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

V souladu s žádostí uvádíme, že na místě hlídka MPB zaevidovala a zjistila:  

1 – rušení nočního klidu – ano, hlasitou hudbou 

2 – konání elektroakustické reprodukované hudby – ano 

3 – nepovolený provoz stavby a areálu Orel po zavírací době 21 hodině – ano

4 – nepovolené provozování elektroakustické hudební produkce – ano

5 – porušení stavebního zákona, kterým je skutečnost viz. bod 3 a 4 - ano

6 – identifikačních čísla a jména strážníků hlídky zní: str. Jan s identifikačním číslem 01077    a strážník jménem Jiří s identifikačním číslem 01127.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.