Zaevidování porušení stavebního zákona provozem areálu jednoty Orel dne 7. 5. 2016

13.05.2016 |

Číslo jednací: 106 - 20/2016
 Datum doručení žádosti dne:
9. 5. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 13. 5. 2016

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vašeho oznámení dne 7. 5. 2016 po 22. hodině na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu dunivou elektroakustickou hudbou a provozem areálu „Orel jednota Brno-Komín“ po 21. hodině byla situace na místě strážníky prověřena. Zjištění je evidováno pod č.j. MP- 00184/06P-16. Areál jednoty Orel byl zřejmě využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Poznatky o podezření z porušení kolaudačního rozhodnutí, porušením stavebního zákona, byly dne 10. 5. 2016 pod zn. e-spisové pošty MPB/008776/2016/TABOR/KUB předány k jejich dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Brno – Komín, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.