Zaevidování konání elektroakustické hudební produkce v areálu jednoty Orel dne 7. 5. 2016

01.06.2016 |

Číslo jednací: 106 - 21/2016
 Datum doručení žádosti dne:
16. 5. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 24. 5. 2016

Záznam o poskytnutí informace:

Ve smyslu již sděleného pod č.j. 106-20/2016 bylo Vašeho oznámení ze dne 7. 5. 2016 po 22. hodině hlídkou MPB prověřeno, zjištění z areálu jednoty Orel zaevidováno pod č.j. MP- 00184/06P-16 a dne 10. 5. 2016 pod zn. e-spisové pošty MPB/008776/2016/TABOR/KUB předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Na místě hlídka MPB zaevidovala i zjištění o reprodukované hudbě. Rušení nočního klidu nebylo zjištěno.

K identifikaci jména a příjmení strážníka obecní policie je určeno v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jeho služební číslo, respektive identifikační číslo strážníka, jako nezaměnitelný a plně dostačující způsob i ke zpětnému dohledání konkrétního strážníka s příslušností k MPB. Ve smyslu Vašeho požadavku na sdělení jmen a čísel dvou zasahujících příslušníků uvádíme, že hlídku MPB tvořila strážnice jménem Blanka s identifikačním číslem 0996 a strážník jménem Jiří s identifikačním číslem 01003. Nad rámec zákonné povinnosti by bylo sdělení jejich příjmení, které jste sice nežádal, ale v této souvislosti Vás upozorňujeme, že k jejich sdělení by mohlo dojít pouze s jejich výslovným souhlasem a dle jejich předběžného vyjádření by k poskytnutí svého příjmení nedali nesouhlas.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.