Udělené pokuty na ulici Studentská č. 1 v Brně

08.02.2016 |

Číslo jednací: 106 - 02/2016
 Datum doručení žádosti dne:
25. 1. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 4. 2. 2016 

Záznam o poskytnutí informace:

Dne 28. 5. 2015 byly na ulici Studentská č. 1 v Brně za porušení povinnosti dle § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděleny v blokovém řízení 4 pokuty v celkové výši 1.300 Kč, u parkujících vozidel s prvními třemi znaky RZ - BZN, 3Z8, 1SP a 5BO.

Za období roku 2015 za Vámi uváděný skutek umístění kontejnerů na tříděný odpad do vozovky a dlouhodobé omezení průjezdnosti vozidel na ulici Studentská č. 1 v Brně neuložila MPB v blokovém řízení žádnou pokutu, neboť dané samostatně řešil Úřad městské části Brno – Bohunice.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.