Poskytnuté odměny

18.01.2017 |

Číslo jednací: 106 – 46/2016
 Datum doručení žádosti dne: 30. 10. 2016, 30. 12. 2016
 Informace byla poskytnuta dne: 6. 1. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Zasíláme Vám písemné záznamy o poskytnutých odměnách za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2016 zaměstnanců MPB, kteří k tomu dali svůj výslovný souhlas.

Současně sdělujeme, že Vám zasíláme Rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí informace v části týkající se odměn od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2016 zaměstnanců MPB, kteří k jejich poskytnutí nedali svůj souhlas, a osobních příplatků s pracovním hodnocením Vámi uvedených zaměstnanců.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.