Počet uložených trestů za přestupek uložený majitelům psů v MČ Brno – Medlánky za poslední 3 kalendářní roky

23.03.2016 |

Číslo jednací: 106 - 06/2016
 Datum doručení žádosti dne:
11. 3. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 23. 3. 2016 

Záznam o poskytnutí informace:

Strážníci MPB za období ode dne 1. 1. 2013 do dne 13. 3. 2016 celkem odhalili a řešili 85 přestupkových jednání týkajících se porušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v lokalitě MČ Brno – Medlánky.

Konkrétně:     

01.01.2013 – 31.12.2013: „PES“ 14x                        01.01.2014 – 31.12.2014: „PES“ 19x
01.01.2015 – 31.12.2015: „PES“ 36x                        01.01.2016 – 13.03.2016: „PES“ 14x

Přítomnost strážníků MPB působí značně preventivně, neboť počty negativních kontrol jsou mnohonásobně vyšší.

Kontroly psů se provádějí každý den v rámci běžné činnosti strážníků MPB, při kterých se řeší osoby, které se při venčení psů dopouští přestupkového jednání. V každém měsíc se opakovaně realizují akce zaměřené pouze na psy, kdy se kontrolují osoby vedoucí psy zejména se zaměřením, na jejich úklid psích exkrementů, zda řádné vedou psy na vodítku nebo s náhubkem a zda mají psi evidenční známku.

MPB zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plnění dalších zákonných úkolů podle ustanovení § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Revír Pole MPB plní také širokou škálu zákonných úkolů na celém území revíru, který zahrnuje více městských částí, nejen MČ Brno – Medlánky a bohužel není v našich silách být na více místech najednou, přesto se daří zvyšovat počty odhalených přestupkových jednání souvisejících se psy.  

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.