Počet případů porušení § 25 odst. 3 z. č. 361/2000 Sb. v letech 2014 – 2015 na ulici Rolnické v Brně

03.03.2016 |

Číslo jednací: 106 - 03/2016
 Datum doručení žádosti dne:
19. 2. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 2. 3. 2016 

Záznam o poskytnutí informace:

Městská policie Brno na ulici Rolnické v Brně řešila v letech 2014 až 2015 celkem 126 přestupkových jednání v dopravě, z nichž ani jeden nebyl případem porušení ustanovení § 25 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.