Odměny a osobní příplatky

23.05.2017 |

Číslo jednací: 106 – 46/2016
Datum doručení žádosti dne: 30. 10. 2016, 30. 12. 2016
Informace byla poskytnuta dne: 9. 5. 2017 

Záznam o poskytnutí informace: 

Zasíláme Vám písemné záznamy o poskytnutých odměnách za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2016 zaměstnanců MPB schválených ředitelem MPB, s výjimkou zaměstnanců zařazených na funkčních místech podle Rozhodnutí ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. MPB/002273/2017/PO/Veg. Současně zasíláme stanovené osobní příplatky Vámi vybraných zaměstnanců MPB, a to ke dni podání Vaší žádosti, tj. 30. 10. 2016.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.

Příloha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31