Dodržování vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v roce 2016

14.06.2016 |

Číslo jednací: 106 - 23/2016
 Datum doručení žádosti dne: 1. 6. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 9. 6. 2016

Záznam o poskytnutí informace:

V roce 2016, konkrétně ode dne 1. 1. 2016 do dne 2. 6. 2016, realizovala MPB celkem 6 361 kontrol Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (dále jen „vyhláška“). Z počtu 6 361 kontrol vyhlášky jich bylo 960 pozitivních, kdy v rámci blokového řízení strážníci uložili 161 pokut na místě zaplacených s výší uložené sankce cca 200 Kč a  111 pokut na místě nezaplacených se sankcí cca 800 Kč, kdy při určení druhu sankce a její výměry se vždy přihlédlo k ustanovení § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Způsob vyřízení porušení citované vyhlášky je uveden v níže uvedené tabulce:

Způsob vyřízení odhalených přestupků v období 1.1.- 2.6.2016

Počet celkem

blokovou pokutou

161

36 100

blokem na pokutu na místě nezaplacenou (BPN)

111

83 000

domluvou

653

 

předáním neuhrazeného BPN (z dřívější doby) k  exekuci ORF MMB

98

 

oznámením správnímu orgánu mimo MPB k dořešení

35

 

Celkový součet

1 058

119 100

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.