Činnost MPB

30.11.2016 |

Číslo jednací: 106 – 49/2016
Datum doručení žádosti dne: 7. 11. 2016
Informace byla poskytnuta dne: 21. 11. 2016 

Záznam o poskytnutí informace: 

Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme statistiku činnosti MPB v souvislosti s přestupkovým jednáním na adrese Mikuláškovo nám. 12 a 13 v Brně (dále i Mikuláškovo nám. jako celek bez uvedení konkrétního č. p.), v níž je uveden počet přijatých oznámení a zjištění protiprávního jednání z vlastní kontrolní činnosti MPB, vždy včetně způsobu vyřízení.

1. Mikuláškovo náměstí 12 – od 1. 1. 2014 do 8. 11. 2016

Na adrese Mikuláškovo nám. 12 v Brně bylo v období od 1. 1. 2014 do 8. 11. 2016 přijato strážníky MPB 7 oznámení občanů – z toho:
- 4 na popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích – vyhodnoceny jako negativní, tj. nezjištěno protiprávní jednání,
- 2 na rušení nočního klidu – vyhodnoceny jako negativní, tj. nezjištěno protiprávní jednání a 
- 1 na podezření z páchání trestného činu – vloupání do obchodu – předáno Policii ČR.

V rámci vlastní kontrolní činnosti MPB nebylo v uvedeném období zjištěno žádné protiprávní jednání.

2. Mikuláškovo náměstí 13 – od 1. 1. 2014 do 8. 11. 2016

Na adrese Mikuláškovo nám. 13 v Brně bylo v období od 1. 1. 2014 do 8. 11. 2016 přijato strážníky MPB 13 oznámení občanů – z toho:
- 10 na rušení nočního klidu – vyhodnoceny jako negativní, tj. nezjištěno protiprávní jednání,
- 1 na zábor veřejného prostranství – oznámeno správnímu orgánu na základě ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
- 1 na vyhrožování újmou na zdraví – vyhodnoceno jako negativní, tj. nezjištěno protiprávní jednání a
- 1 na podezření z páchání trestného činu – výtržnictví a poškození cizí věci – předáno Policii ČR.

V rámci vlastní kontrolní činnosti MPB bylo zjištěno protiprávní jednání ve 2 případech, a to:
- 1 znečištění veřejného prostranství – vyřešeno uložením blokové pokuty,
- 1 vyhrožování újmou na zdraví – oznámeno správnímu orgánu na základě ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

MPB neeviduje žádná přijatá oznámení (na adrese Mikuláškovo nám. 12 i 13), na která by nebylo strážníky MPB reagováno.

3. Nad rámec Vaší žádosti uvádíme statistiku Mikuláškova náměstí jako celku – od 1. 1. 2014 do 8. 11. 2016

Příloha

Vzhledem k tomu, že prostor Mikuláškova náměstí není jediným místem, kterému se musí strážníci MPB věnovat, a s přihlédnutím k personálním možnostem a uvedeným statistickým údajům (počet zjištěných přestupků a počtu preventivních kontrol na uvedeném místě), nelze počet kontrol v této lokalitě zvyšovat. MPB bude i nadále MPB reagovat na veškerá oznámení o možném protiprávním jednání, která vždy na místě prověří.  

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.