Zda byl F. Z. zaměstnancem, s uvedením od – do a pracovní pozicí

13.08.2015 |

Číslo jednací: 106 - 13/2015
 Datum doručení žádosti dne: 6. 8. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 11. 8. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Jmenovaný nebyl a není zaměstnancem Statutárního města Brna zařazeným do Městské policie Brno.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/