Zařízení umístěného na sloupu veřejného osvětlení GPS N 49°10.374´,E 16°36.113´

30.11.2015 |

Číslo jednací: 106 – 20/2015
 Datum doručení žádosti dne: 20. 11. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 26. 11. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Nově umístěné zařízení na sloupu veřejného osvětlení v Brně na ulici Heršpická u křížení s ulicí Jihlavská (GPS N 49°10.374´,E 16°36.113´) není ve vlastnictví statutárního města Brna – Městské policie Brno.

           

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.