Zaevidování rušení nočního klidu z areálu jednoty Orel dne 3. 7. 2015

13.07.2015 |

Číslo jednací: 106 - 10/2015
 Datum doručení žádosti dne: 6. 7. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 13. 7. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Vaše oznámení na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou v areálu „Orel jednota Brno-Komín“ dne 3. 7. 2015 kolem 00:15 hod. bylo na místě strážníky prověřeno.

Zjištěné podezření z porušení stavebního zákona porušením kolaudačního rozhodnutí – provozováním areálu po 21:00 hod. a rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou je evidováno pod č.j. MP-00276/06P-15.

Výše zjištěné podezření bylo ještě téhož dne 3. 4. 2015 pod zn. e-spisové pošty MPB/013545/2015/TABOR/KUB předáno k jejich dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Brno – Komín, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.