Zaevidování rušení nočního klidu z areálu jednoty Orel dne 19. 9. 2015

24.09.2015 |

Číslo jednací: 106 - 14/2015
 Datum doručení žádosti dne:
22. 9. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 24. 9. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Vaše oznámení na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou v areálu „Orel  jednota Brno-Komín“ dne 19. 9. 2015 v cca 21:10 a 23:50 hod. byla na místě strážníky prověřena.

Zjištěné podezření z porušení stavebního zákona porušením kolaudačního rozhodnutí – provozováním areálu po 21:00 hod., konkrétně po půlnoci (dne 20. 9. 2015) a rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou je evidováno pod č.j. MP-00414/06P-15.

Výše zjištěné podezření včetně uvedení důkazu, o který se opírá, bylo dne 23. 9. 2015 pod zn. e-spisové pošty MPB/019117/2015/TABOR/KUB předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Brno – Komín, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o obecní policii.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/