Zaevidování rušení nočního klidu z areálu jednoty Orel dne 1. 5. 2015

12.05.2015 |

Číslo jednací: 106 - 05/2015
 Datum doručení žádosti dne: 4. 5. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 15. 5. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vašeho oznámení na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu dunivou elektroakustickou hudební produkcí konanou v areálu „Orel jednota Brno-Komín“ dne 1. 5. 2015 časně ráno mezi 3 a 4 hod. byla situace na místě strážníky prověřena. Zjištění je evidováno pod č.j. MP- 00158/06P-15. Areál jednoty Orel byl zřejmě využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a docházelo k rušení nočního klidu.

Poznatky o podezření z porušení kolaudačního rozhodnutí, porušením stavebního zákona, byly dne 5. 5. 2015 pod zn. e-spisové pošty MPB/009122/2015/TABOR/KUB předány k jejich dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Brno – Komín, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.