Součinnosti strážníků při kontrole jízdních dokladů ve vozidle MHD dne 19. 2. 2015

05.03.2015 |

Číslo jednací: 106 - 01/2015
 Datum doručení žádosti dne:
19. 2. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 27. 2. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě žádosti DPMB, a.s. došlo na území statutárního města Brna k součinnostnímu opatření za spolupráce Policie ČR, MPB s pracovníky přepravní kontroly DPMB, a.s. při jejich kontrolách dodržování přepravních podmínek. Strážníci MPB postupovali v souladu s úkoly obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Strážníci MPB zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku a plnili další zákonné úkoly, a také spolupracovali v rozsahu stanoveném tímto zákonem s Policií ČR. Součinnostní opatření proběhlo ode dne 18. 2. 2015 od 22. hod. do dne 19. 2. 2015 s přítomností 9 strážníků MPB. Zastávka Mácova je v katastru statutárního města Brna a činnost strážníků MPB na této zastávce v noční lince MHD č. 91, jak uvádíte kolem 1:20 hod., byla ukončena.

V případě Vašeho dotazu „mě zajímá, jestli MPB bude stejnou součinnost/podporu věnovat také mé případné soukromé akci v katastru obce Brno, kde budu vybírat vstupné. Nerad bych, aby tam někdo chodil "na černo"“, sdělujeme, že MPB Vám tuto součinnost neposkytne, neboť je povinna plnit pouze zákonné úkoly.

Na součinnostním opatření je totožnost osob ověřována Policií ČR na místě za pomocí jejich příslušné aplikace v tabletu. K předvádění osob dochází pouze v případě, že tuto totožnost osoby nelze hodnověrně ověřit za pomocí zmiňované techniky.

Zdržení dopravy nebylo na pokyn strážníků MPB, za dané MPB nenese odpovědnost.

Příčinou zpoždění byl větší počet osob cestujících bez platného jízdního dokladu, u nichž docházelo k jejich ztotožňování. Šlo o noční spoj do obcí Česká a Kuřim, kdy po provedení nezbytných úkonů ke ztotožnění řešených osob pokračoval autobus dále po určené trase. Strážníci MPB dále tímto spojem nepokračovali.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.