Řešení dne 27. 6. 2015 oznámeného rušení nočního klidu

13.07.2015 |

Číslo jednací: 106 - 09/2015
 Datum doručení žádosti dne: 29. 6. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 9. 7. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Přijaté oznámení dne 27. 6. 2015 v cca 5:59 hod. na blokování průjezdu řidičem vozidla s označením TAXI, který nahlas pouští hudbu mezi domy Ježkova a Blažkova na sídlišti Lesná v Brně bylo na místě prověřeno hlídkou MPB.

Spáchání oznámeného přestupku se nepotvrdilo, vozidlo stálo řádně na parkovišti bez hrající hudby. V tomto případě MPB nejsou ze zákona stanoveny další povinnosti, jelikož nebylo MPB zjištěno porušení právních předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.