Provozovna „CASINO GRAND“ v objektu Hotelu Grand v Brně

18.06.2015 |

Číslo jednací: 106 - 07/2015
 Datum doručení žádosti dne:
9. 6. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 17. 6. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Za období od 1. 1. 2014 do 31. 5. 2015 neeviduje MPB žádný záznam o výjezdu hlídek MPB, v souvislosti s rušením veřejného pořádku provozovnou „CASINO GRAND“ v objektu Hotelu Grand, na adrese Benešova 18 – 20 v Brně.

Dne 10. 7. 2014 hlídka MPB provedla v uvedené provozovně kontrolu zaměřenou na dodržování Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 9/2014 a 15/2014, bez zjištěných závad.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.