Protiprávní jednání dne 29. 1. 2015, ul. Libušina třída 11 v Brně

26.10.2015 |

Číslo jednací: 106 - 16/2015
 Datum doručení žádosti dne: 16. 10. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 23. 10. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

1) Měření rychlosti vedené MPB pod spis. zn. MP-02718/13D-15 bylo strážníky MPB realizováno silničním radarovým měřičem rychlosti AD9C.

2) a 4) Vlastníkem měřicího zařízení je Statutární město Brno – Městská policie Brno.

3) Policie České republiky určila ve smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, místa, kde bude MPB provádět měření rychlosti úředním dokumentem, který přikládáme přílohou.

Odpovídající místa měření rychlosti jsou zveřejněna na naší internetové adrese http://www.mpb.cz/  pod Úvodní stranou, O městské policii, u Měření rychlosti na konci stránky otevřít „Určená místa pro měření MPB“ (http://www.mpb.cz/mereni-rychlosti/).

Současně přikládáme přílohou příslušný Ověřovací list autorizovaného metrologického střediska, že příslušný silniční radarový rychloměr AD9C má požadované metrologické vlastnosti a lze jej používat k měření rychlosti.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.