Poskytnutí výsledku psychotestů souvisejících s výběrovým řízením

05.03.2015 |


Číslo jednací: 106 - 02/2015
 Datum doručení žádosti dne:
25. 2. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 4. 3. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

V souladu s § 20 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly Vaše osobní údaje, tzn. včetně výsledků psychologického vyšetření,  související s Vámi absolvovaným výběrovým řízením k Městské policii Brno zlikvidovány, a to z důvodu pominutí účelu, pro který  byly zpracovány.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/