Poskytnutí počtu dopravních přestupků dne 23. 6. 2014 na ulici Purkyňova v Brně

16.07.2015 |

Číslo jednací: 106 - 11/2015
 Datum doručení žádosti dne: 8. 7. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 16. 7. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Na ulici Purkyňova v Brně bylo MPB dne 23. 6. 2014 odhaleno a strážníky řešeno třicet sedm dopravních přestupků.

Přílohou zasíláme jejich přehled tak, jak požadujete při zohlednění technických možností MPB, tedy u každého přestupkového jednání je uvedena adresa, první 3 znaky RZ vozidla, důvod řešení, tj. příslušné ustanovení zákona, které řidič vozidla nesplnil či porušil, a pokud byl přestupek vyřešen v blokovém řízení uložením pokuty či blokové pokuty na místě nezaplacené (jednou předané městu k vymáhání), pak i uvedení její výše stanovené ve smyslu § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o přestupcích“). 

Devět přestupků, které nebylo možné podle § 84 odst. 1 zákona o přestupcích projednat uložením pokuty v blokovém řízení, bylo v souladu s § 10 odst. 2 zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Současně Vám sdělujeme, že Vám zasíláme Rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí informace v části požadované fotodokumentace vozidel.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.