Počet dopravních nehod na přechodech pro chodce na křižovatce ulic Botanická a Kotlářská za roky 2010-2015

30.11.2015 |

Číslo jednací: 106 – 21/2015
 Datum doručení žádosti dne: 25. 11. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 27. 11. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Městská policie Brno disponuje údaji pouze za poslední 3 roky, v tomto období neeviduje v oblasti křižovatky Kotlářská x Botanická v Brně (tedy ani na přechodech pro chodce) žádnou dopravní nehodu.

           

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.