Na základě jakého podnětu MPB řešila podezření z přestupku

20.03.2015 |

Číslo jednací: 106 - 03/2015
 Datum doručení žádosti dne:
13. 3. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 20. 3. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Podezření z dopravního přestupku dne 9. 3. 2015 podle Vámi přiloženého upozornění řešili strážníci MPB na základě svého poznatku získaného při výkonu dohledu v rámci své působnosti a činnosti při plnění úkolů obecní policie podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.