Měření rychlosti

08.12.2015 |

Číslo jednací: 106 – 22/2015
 Datum doručení žádosti dne: 1. 12. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 7. 12. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

MPB nerealizuje úseková měření a nedisponuje stacionárními radary k měření rychlosti ani kamerami dozorujícími jízdu na červenou.

Nad rámec žádosti uvádíme, že informace o měření rychlosti MPB jsou zveřejněny na naší internetové adrese http://www.mpb.cz/  pod Úvodní stranou, O městské policii, u Měření rychlosti (http://www.mpb.cz/mereni-rychlosti/).

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.