K času, kdy hlídka MPB přijela k oznámenému přestupku dne 22. 6. 2015

13.07.2015 |

Číslo jednací: 106 - 08/2015
 Datum doručení žádosti dne: 23. 6. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 7. 7. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vámi oznámeného přestupku dne 22. 6. 2015 na nesprávné stání přívěsného vozíku na adrese Lelkova 60 v Brně se hlídka MPB dostavila na místo ve 22:00 hod. Spáchání oznámeného přestupku se nepotvrdilo, přípojný vozík stál u krajnice ve vozovce naproti výjezdu z parkoviště a netvořil neprůjezdnost ve smyslu § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlídka MPB v této souvislosti žádné měření vzdálenosti neprovedla.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.