Zaevidování rušení nočního klidu z budovy Orel dne 23. 11. 2014

02.12.2014 | Poskytované informace 2014


Číslo jednací: 106 - 37/2014
 Datum doručení žádosti dne:
26. 10. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 1. 12. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vašeho oznámení revíru Tábor MPB na rušení nočního klidu hudební produkcí z budovy Orel dne 23. 11. 2014 v cca 00:30 hod. byla situace na místě strážníky prověřena. Zjištění bylo MPB zaevidováno pod č.j. MP-00531/06P-14.

Podezření na protiprávní jednání bylo ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, oznámeno dne 25. 11. 2014 pod zn. e-spisové pošty MPB/020858/2014/TABOR/KUB k dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Brno – Komín.

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.