Zaevidování rušení nočního klidu z areálu KČT dne 17. 10. 2014

30.10.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 35/2014
 Datum doručení žádosti dne: 22. 10. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 30. 10. 2014 

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vašeho oznámení revíru Tábor MPB na rušení nočního klidu hudební produkcí z areálu KČT dne 17. 10. 2014 byla situace na místě po 22 hod. strážníky prověřena. Zjištění bylo MPB zaevidováno pod č.j. MP-00481/06P-14.

Podezření na protiprávní jednání bylo ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, oznámeno dne 23. 10. 2014 pod zn. e-spisové pošty MPB/018637/2014/TABOR/KUB k dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Brno – Komín. Vstupem do provozovny po zavírací době na rozdíl od MPB disponuje ze zákona Policie ČR a právem ukončit hudební produkci jen zástupce obecního úřadu či Policie ČR.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.