Zaevidování rušení nočního klidu z areálu jednoty Orel dne 6. 9. 2011

18.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 29/2014
 Datum doručení žádosti dne:
11. 9. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 17. 9. 2014 

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vašeho oznámení na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu z areálu „Orel jednota Brno-Komín“ dne 6. 9. 2014 byla situace na místě ve 22:49 hod. strážníky prověřena. Zjištění je evidováno pod č.j. MP-00408/06P-14. Areál jednoty Orel byl zřejmě využíván po 21:00 hod. v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a docházelo k rušení nočního klidu.

Poznatky o podezření z porušení kolaudačního rozhodnutí, porušením stavebního zákona, byly dne 7. 9. 2014 pod zn. e-spisové pošty MPB/0158942014/TABOR/KUB předány k jejich dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Brno - Komín, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.