Vyřešení příslušníků MPB za zjevný přestupek dne 30. 4. 2014

21.05.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 – 14/2014
 Datum doručení žádosti dne: 9. 5. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 20. 5. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

MPB přijala Váš podnět k činnosti strážníků dne 30. 4. 2014 v cca 11:15 hod. na ulici Jeneweinova v Brně a stání vozidla v místě výjezdu ze dvora domu a přilehlého vjezdu do garáže. Tato záležitost bude předmětem šetření Inspekce ředitele MPB. O výsledku šetření budete v souladu se správním řádem informován.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.