Výpis přestupků a odtahů za období od 1. 6. 2013 do 15. 9. 2014

23.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 31/2014
 Datum doručení žádosti dne:
15. 9. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 19. 9. 2014 

Záznam o poskytnutí informace:

Požadované informace výpisu všech přestupků a výpisu všech odtahů za období ode dne 1. 6. 2013 doposud, tedy do 15. 9. 2014, ke dni podání Vaší žádosti, Vám jsou poskytnuty přílohami v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 InfZ ve formátu podle technických možností informačního systému MPB, který odpovídá požadavkům kladeným na statistické zpracování údajů MPB pro MV ČR v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.