Událost z 11. 6. 2014 u Janáčkova divadla

02.07.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 – 17/2014
 Datum doručení žádosti dne: 13. 6. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 26. 6. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

Strážníci Městské policie Brno prověřovali oznámení dne 11. 6. 2014 na ulici Rooseveltova v Brně a zjistili hrozící nebezpečí úrazu, které jste si mohl způsobit pádem z podstavce sousoší. Jelikož jste sochu opustil a sousoší nebylo poškozeno, strážníci ani policisté České republiky neshledali protiprávní jednání, nevznikl zákonný důvod požadovat od Vás podání vysvětlení.

Popis a zápis události výše uvedený není písemným úředním záznamem události, neboť ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebylo povinností tento pořizovat. Poskytujeme Vám přílohou jedinou fotografii, kterou máme k dispozici. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.