Rušení nočního klidu z vinárny Severka v 1/2014

23.04.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 – 11/2014
 Datum doručení žádosti dne: 4. 4. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 16. 4. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

MPB přijala Vaše oznámení na tísňovou linku 156 dne 4. 1. 2014 ve 22:49 hod. se sdělením, že hlasitou hudbou z diskotéky z ulice Zahradníkové č. 9 dochází k rušení nočního klidu. Výjezd hlídky MPB byl realizován cca ve 22:51 hod. s tím, že na místě bylo po prověření situace ve 23:24 hod. hlídkou MPB konstatováno, že rušení nočního klidu nebylo zjištěno. Dle Vašeho požadavku Vám sdělujeme, že v hlídce strážníků sloužil strážník jménem Simon s identifikačním číslem strážníka 01046 a strážník jménem Tomáš s identifikačním číslem strážníka 01110. K identifikaci jména a příjmení strážníka obecní policie je určeno v souladu s ustanovením § 9 odst. 1, 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, služební číslo strážníka, konkrétně identifikační číslo strážníka, jako nezaměnitelného a plně dostačujícího způsobu i k zpětnému dohledání konkrétního strážníka MPB. Následným dotazem uvedených strážníků, kteří si zpětně událost jen matně vybavují,  sdělujeme, že hudební produkce v době jejich přítomnosti neprobíhala.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.