Řešení vozidla na ulici Melatín v Brně

30.10.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 34/2014
 Datum doručení žádosti dne:
13. 10. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 22. 10. 2014 

Záznam o poskytnutí informace:

Vaše volání na tísňovou linku 156 dne 14. 8. 2014 ve 20:26 hod. oznamující stání na vjezdu vozidla Renault na adrese Melatín č. 24 v Brně bylo MPB na místě prověřeno s negativním výsledkem, nebylo zjištěno porušení zákona. Přesto hlídka MPB požádala řidiče vozidla Renault, zda by mohl s vozidlem přeparkovat. Ten tak bez problémů učinil. V průběhu celého jednání nedošlo k žádnému verbálnímu či fyzickému napadání oznamovatele.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.