Prošetření zásahů strážníků na tržišti Pohořelec za období 1. 1. 2009 až 10. 4. 2014

07.05.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 12/2014
 Datum doručení žádosti dne: 16. 4. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 29. 4. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

MPB přijala Váš podnět k činnosti strážníků na tržišti Pohořelec za období ode dne 1. 1. 2009 do dne 10. 4. 2014, který prošetří Inspekce ředitele MPB. O výsledku šetření budete v souladu se správním řádem informován.

Nyní mohu jen konstatovat následující. Strážníci MPB jsou povinni postupovat v souladu se zákonem. Obecně platí, že platnost právního jednání se posuzuje vzhledem k okamžiku, kdy bylo takové jednání učiněno. Dále, že podle ustanovení § 84 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud byl strážníky v blokovém řízení přestupek projednán uložením pokuty, tedy po jeho spolehlivém zjištění, nestačila domluva a obviněný z přestupku byl ochoten pokutu zaplatit, nelze se proti uložení pokuty v blokovém řízení odvolat.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.