Potrestání řidiče služebního vozidla MPB za přestupek z 8. 5. 2014

21.05.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 – 15/2014
 Datum doručení žádosti dne: 9. 5. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 20. 5. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

Řidič služebního vozidla MPB, který dle Vašeho sdělení dne 8. 5. 2014 v cca 23:30 hod. projížděl opakovaně ulicí Rooseveltova v Brně a údajně mu nesvítilo světlo na pravé straně odvrácené od středu vozovky, nebyl potrestán, neboť se nedopustil přestupku.

Vámi předložené fotky nejsou relevantní, neboť nemají vypovídající hodnotu. 

Popsaná závada pravděpodobně vznikla až během provozu služebního motorového vozidla. Skutečností však je, že řidič služebního vozidla si osvětlení před jízdou zkontroloval a světla svítila. Světla tohoto vozidla k dnešnímu dni dosud svítí, aniž k výměně žárovky či žárovek v dotčeném služebním vozidle došlo. Děkujeme však za upozornění, na vozidle bude preventivně provedena prohlídka funkčnosti elektroinstalace.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.