Oznámená událost

29.08.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 25/2014
 Datum doručení žádosti dne:
24. 8. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 27. 8. 2014 

Záznam o poskytnutí informace:

Dopravní událost Vámi oznámená dne 23. 8. 2014 je MPB evidována pod č.j.: MP-03397/02D-14.  

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.