Nepovolené provozování hudební produkce dne 6.7.2014

28.07.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 20/2014
 Datum doručení žádosti dne: 10. 7. 2014
 Informace byla poskytnuta dne
: 25. 7. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

Na základě Vašeho oznámení na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu, aj. z areálu KČT dne 6.7.2014 se na uvedené místo dostavila hlídka MPB dne 6.7.2014 v 00.43 hod. 

V areálu KČT byla zjištěna hrající reprodukovaná hudba a byly slyšet hlasy zde se zdržujících mluvících lidí. Hlídce se nepodařilo žádnou osobu kontaktovat.

Areál KČT je zkolaudován s provozem pouze do 21.00 hod. a není zkolaudován k produkci hudby. Jedná se proto o podezření z přestupku dle § 178 či jiného správního deliktu dle § 180, stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Událost je námi vedena pod č.j. MP-00289/06P-14 a byla ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, předána k dořešení místně a věcně příslušnému Úřadu městské části Brno – Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.