Dopravní situace na ulici Jihlavské v Brně dne 13. 9. 2014 kolem 13:00 hod.

23.09.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 - 30/2014
 Datum doručení žádosti dne:
13. 9. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 19. 9. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

MPB zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a plní zákonné úkoly, jimiž současně odpovídajícím způsobem reaguje na aktivní politické, společenské, sportovní a kulturní dění ve statutárním městě Brně.

Dne 13. 9. 2014 sdružení bývalých jezdců a přátel Alfa Romeo - Autodelta ČR pořádala 2. memoriál na uctění památky italského závodníka Luigi Rinaldiho, v čase cca 12:30 až 13:30 hod. na bývalém startu Velké ceny Brna s účastí 41 vozidel. MPB dohlížela během samotného aktu na veřejný pořádek. Po jeho ukončení MPB usměrňovala dopravu v rámci dopravní bezpečnosti a bezkolizní situace související s výjezdem vozidel. Jednalo se  o převážnou část italských řidičů, kteří neměli místní znalost. Vozidla byla usměrňována cca 5 až 8 minut. Střídavě byla pouštěna jedna i druhá strana pro zachování plynulosti dopravy. Zdržení řidičů bylo minimální. Sdružení bývalých jezdců Alfa Romeo – Autodelta ČR se občanovi omlouvají za malé zdržení.

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.