Činnost MPB v areálu Orel dne 30. 4. 2014 a 1. 5. 2014

07.05.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 – 13/2014
 Datum doručení žádosti dne: 5. 5. 2014
 Informace byla poskytnuta dne: 7. 5. 2014

Záznam o poskytnutí informace:  

Na základě Vašeho oznámení na revír Tábor MPB o rušení nočního klidu z areálu Orel dne 30. 4. 2014 a dne 1. 5. 2014 byla situace vždy na místě strážníky prověřena. Zjištění jsou samostatně evidovány pod č.j. MP-03846/06S-14 a pod č.j. MP-00175/06P-14. Areál Orel byl zřejmě využíván po 21:00 hod. v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, ale k rušení nočního klidu nedocházelo.

Poznatky o podezření z porušení kolaudačního rozhodnutí, porušením stavebního zákona byly dne 5. 5. 2014 pod zn. e-spisové pošty MPB/008262/2014/TABOR/KUB předány k jejich dořešení příslušnému správnímu orgánu, tedy ÚMČ Komín, ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.