Činnost hlídky dne 17. 3. 2014 v cca 23:00 hod. v Brně Slatině

04.04.2014 | Poskytované informace 2014

Číslo jednací: 106 – 07/2014
Datum doručení žádosti dne: 18. 3. 2014
Informace byla poskytnuta dne: 28. 3. 2014

Záznam o poskytnutí informace:

Činnost hlídky MPB dne 17. 3. 2014 okolo 23:00 hod. v Brně Slatině zachycenou na videonahrávce máte připravenou na DVD k Vašemu vyzvednutí na podatelně ředitelství MPB, Štefánikova 43, Brno, v pracovní době po, út, čt 7:00-15:30 hod., stř 7:00-18:00 hod. a v pá 7:00-13:00 hod. Současně Vám sdělujeme, že Vám zasíláme Rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ o částečném odmítnutí nahrávky v části obsahující osobní údaje jiné osoby.

Přílohou Vám zasílám výpis použití majáku vozidla předmětné hlídky MPB.

Ve vozidle MPB je instalována kamera, ale nahrávka přestupkového jednání nebyla pořízena.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: http://www.mpb.cz/infocentrum/poskytovane-informace-2014/.